Polecamy

Strefa beneficjenta


Ruszyła ocena merytoryczna w ramach procedury odwoławczej dla konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 Działanie 3.2. Innowacje w MŚP

Informujemy, że rozpoczęła się ocena merytoryczna wniosków przywróconych w wyniku uwzględnienia protestów od negatywnej oceny formalnej oraz merytorycznej w ramach konkursu nr...

Szkolenia


Wsparcie unijne dla Przedsiębiorstw - spotkanie informacyjne w Częstochowie.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalną Grupą Działania „Razem na...

Wiadomości


Przedsiębiorcy Subregionu Północnego aktywnie poszukują wsparcia unijnego.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie przeprowadziło w ostatnim tygodniu dwa spotkania informacyjne dla przedsiębiorców w Myszkowie i Częstochowie, które łącznie zgromadziły ponad 120...Sukcesy projektów

Budowa nowego obiektu hotelowego przy istniejącym kompleksie hotelowo-gastronomicznym w miejscowości Czerwionka-Leszczyny.
Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: 3,
Działanie: 1,
Poddziałanie: 1
Umowa numer: UDA-RPSL.03.01.01-00-216/09-00

RPO WSL 2007-2013: 3436 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę  1 052 698 431,65 zł

RPO WSL 2014-2020: 174 podpisane umowy dofinansowane na kwotę 146 545 969,10