Polecamy

Strefa beneficjenta


FAQ - Często zadawane pytania

Szanowni Państwo W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi zasad realizacji RPO WSL 2014-2020 oraz konkursu w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2...

Szkolenia


V Międzynarodowa Konferencja pn. "Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi"

Hasłem przewodnim tegorocznej Konferencji jest HR jako partner strategiczny wspomagający zarządzanie miastem

Wiadomości


Możliwość testowania wniosku o dofinansowanie.

Uprzejmie informujemy, że od dzisiaj udostępniono możliwość testowania (na wersji szkoleniowej) aplikacji LSI RPO – WSL 2014-2020 służącej generowaniu wniosków w ramach działania 3.2.Sukcesy projektów

Zakup nowoczesnego sprzętu do termoterapii i terapii falą uderzeniową
Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: 1,
Działanie: 2,
Poddziałanie: 1
Umowa numer: UDA-RPSL.01.02.01-00-601/08-04

RPO WSL 2007-2013: 3 938 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 1 225 726 934,11 zł