Polecamy

Strefa beneficjenta


Dane kontaktowe w LSI 2014

Przypominamy potencjalnym beneficjentom  RPO WSL 2014-2020 o konieczności wypełniania we wniosku o dofinansowanie w systemie LSI 2014 danych w zakładce „ Kontakty w ramach projektu” .

Szkolenia


Zapraszamy na konferencję pt. „Śląskie inwestuje. Jak finansować szkolenia i doradztwo dla firm?"

Ponad 400 milionów złotych to kwota przeznaczona w woj. śląskim na dofinansowanie szkoleń i doradztwa dla firm sektora MMŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na...

Wiadomości


„Czy chcesz być Start-upem?” - bezpłatne warsztaty 16.11.2016 r.

Revita Park w Katowicach we współpracy z Pre Accelerator Point w South Poland Cleantech Cluster zapraszają do udziału w bezpłatnych warsztatach dla start-upów pn. „Czy chcesz być Start-upem?” w...Sukcesy projektów

Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa o nowy specjalistyczny sklep muzyczny  oraz wprowadzenie nowej usługi serwisowej.
Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: 1,
Działanie: 2,
Poddziałanie: 1
Umowa numer: UDA-RPSL.01.02.01-00-444/08-00

RPO WSL 2007-2013: 3436 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę  1 052 698 431,65 zł

RPO WSL 2014-2020: 69 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 62 286 937,23