Przejdź do treści głównej

Polecamy

Strefa beneficjenta

2017-12-11

Częściowe listy wniosków o dofinansowanie projektów złożonych do dnia 10 grudnia 2017 r. w ramach trwającego naboru dla Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”, konkurs RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17

Dnia 11 grudnia 2017 r. została rozpoczęta ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17 dla Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w...

Szkolenia

2017-11-28

Spotkanie informacyjne – Konkurs z Działania 3.2 Innowacje w MŚP - Sosnowiec

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie w Sosnowcu poświęcone zasadom pozyskiwania wsparcia unijnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 –...

Wiadomości

2017-11-27

LSI2014 - 4 lata rozwoju systemu

Od sierpnia 2014 nieprzerwanie trwają prace nad LSI2014 mające na celu rozwój i doskonalenie systemu. Prezentujemy jak w miarę upływu czasu rozrastał się system. System został przedstawiony jako...Sukcesy projektów

Promocja tradycji wsi polskiej i zdrowej żywności w ramach parku tematycznego realizowanego przez Consonni Bartelak SC w Kamyku
Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: 3,
Działanie: 2,
Poddziałanie: 1
Umowa numer: UDA-RPSL.03.02.01-00-022/09-00

RPO WSL 2007-2013: 3436 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę  1 052 698 431,65 zł

RPO WSL 2014-2020: 385 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 282 909 606,90

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś