Polecamy

Strefa beneficjenta


Zmiana alokacji dla Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”

Informujemy, że alokacja, która została przewidziana w aktualnym harmonogramie naboru na konkurs numer RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16 została zmniejszona do 35 000 000,00 EUR.

Szkolenia


Spotkania informacyjne dla Przedsiębiorców Działanie 1.2 - Gliwice

Tematyka spotkań poświęcona jest zasadom pozyskiwania „wsparcia B+R oraz wyposażenia laboratoriów”.

Wiadomości


Spotkania informacyjne dla Przedsiębiorców Działanie 1.2

Tematyka spotkań poświęcona jest zasadom pozyskiwania „wsparcia B+R oraz wyposażenia laboratoriów”.Sukcesy projektów

Innowacja procesowa i produktowa w Spółce Prosperplast poprzez zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji wyrobów dużo gabarytowych w technologii rozdmuchu.
Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: 1,
Działanie: 2,
Poddziałanie: 3
Umowa numer: UDA-RPSL.01.02.03-00-108/09-00

RPO WSL 2007-2013: 3 977 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 1 234 965 498,08 zł