Polecamy

Strefa beneficjenta


Dane kontaktowe w LSI 2014

Przypominamy potencjalnym beneficjentom  RPO WSL 2014-2020 o konieczności wypełniania we wniosku o dofinansowanie w systemie LSI 2014 danych w zakładce „ Kontakty w ramach projektu” .

Wiadomości


Przedsiębiorco, dowiedz się więcej!

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach podejmuje wspólne działania informacyjne na rzecz Przedsiębiorców.Sukcesy projektów

Zakup nowoczesnego sprzętu do termoterapii i terapii falą uderzeniową
Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: 1,
Działanie: 2,
Poddziałanie: 1
Umowa numer: UDA-RPSL.01.02.01-00-601/08-04

RPO WSL 2007-2013: 3 977 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 1 234 965 498,08 zł