Polecamy

Strefa beneficjenta


Nowa wersja Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zarząd Województwa Śląskiego 19.07.2016 r. zaktualizował Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu...

Szkolenia


Spotkania warsztatowe nt: pracy w Lokalnym Systemie Informatycznym od etapu rejestracji użytkownika aż po złożenie wniosku w ramach Działania 1.2. RPO WSL.

Warsztaty odbędą się w następujących terminach, w godzinach od 9.00 do 13.00: - 11 lipca 2016 r.; - 12 lipca 2016 r.; - 13 lipca 2016 r.; w sali nr 6 na parterze,  w siedzibie...

Wiadomości


Wakacyjna motywacja z Fundacją Twoja Inicjatywa!

Masz dość pracy w korporacji i planujesz własny biznes? A może prowadzisz firmę i chciałbyś poznać możliwości rozwoju. Planujesz wzmocnić swoją aktywność zawodową? Nie może Cię zabraknąć na...Sukcesy projektów

Promocja tradycji wsi polskiej i zdrowej żywności w ramach parku tematycznego realizowanego przez Consonni Bartelak SC w Kamyku
Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: 3,
Działanie: 2,
Poddziałanie: 1
Umowa numer: UDA-RPSL.03.02.01-00-022/09-00

RPO WSL 2007-2013: 3 977 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 1 234 965 498,08 zł