Przejdź do treści głównej

Polecamy

Strefa beneficjenta

2017-10-18

Wybrano wnioski do dofinansowania z działania 3.2 Innowacje w MŚP

Informujemy, że dnia 17 października 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2114/222/V/2017 zatwierdził listę ocenionych projektów oraz dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach...

Szkolenia

2017-10-19

Warsztaty: podpisywanie umów o dofinansowanie i rozliczanie projektów - praca w systemie LSI 2014.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne warsztaty, których tematyka poświęcona będzie podpisywaniu umów o dofinansowanie i rozliczaniu projektów - wypełnianie wniosku o...

Wiadomości

2017-09-15

Zasady dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza na szkolenie: Zasady dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) dla systemów...Sukcesy projektów

Inwestycja w specjalistyczny sprzęt leśny celem dokonania postępu konkurencyjnego i innowacyjnego w przedsiębiorstwie Andrzej Paszenda ZUPIL Spółka Jawna
Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: 1,
Działanie: 2,
Poddziałanie: 4
Umowa numer: UDA-RPSL.01.02.04-00-709/09-00

RPO WSL 2007-2013: 3436 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę  1 052 698 431,65 zł

RPO WSL 2014-2020: 278 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 239 390 262,44

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś