Przejdź do treści głównej

Polecamy

Strefa beneficjenta

2018-06-14

Wyniki naboru wniosków o dofinasowanie po procedurze odwoławczej w ramach działania 3.2 Innowacje w MŚP

Przedstawiamy wyniki naboru konkursu z podziałem na subregiony Województwa Śląskiego, dla działania 3.2 Innowacje w MŚP nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16 uwzględniające procedurę odwoławczą.

Szkolenia

2018-05-18

Warsztat: podpisywanie umów o dofinansowanie, rozliczanie i zachowanie trwałości projektów - Działania wdrażane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

28 maja 2018 r. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatny warsztat nt. podpisywania umów o dofinansowanie, rozliczania i zachowania trwałości projektów - Działania wdrażane przez...

Wiadomości

2018-06-12

Weź udział w panelu ZIELONE ŚLĄSKIE na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2018

ZIELONE ŚLĄSKIE. Inteligentna specjalizacja Województwa Śląskiego Idea inteligentnych specjalizacji oraz Proces Przedsiębiorczego Odkrywania zakłada, że regiony powinny koncentrować swoje...Sukcesy projektów

Wprowadzenie innowacyjnej i pierwszej w Polsce usługi wzorcowania urządzeń do pomiarów i analizy jakości energii elektrycznej w ramach rozszerzenia działalności akredytowanego laboratorium wzorcującego.

Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: III,
Działanie: 3.2,
Umowa nr: UDA-RPSL.03.02.00-24-00D3/16-00

Zobacz projekty na mapie

RPO WSL 2014-2020: 627 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 468 168 934,73

telefon POTRZEBUJESZ POMOCY PRACOWNIKÓW WYDZIAŁÓW WYBORU I KONTRAKTACJI, ROZLICZEŃ I KONTROLI? telefon

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś