Przejdź do treści głównej

Polecamy

Strefa beneficjenta

2018-03-12

Informacja o częściowych listach wniosków poddanych ocenie formalnej w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem oceny merytorycznej utworzono częściowe listy wniosków poddanych ocenie formalnej na dzień 8 marca 2018r.

Szkolenia

2018-01-05

Warsztat: podpisywanie umów o dofinansowanie i rozliczanie projektów - Działanie 1.2 RPO WSL - praca w systemie LSI 2014.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatny warsztat, którego tematyka poświęcona będzie podpisywaniu umów o dofinansowanie i rozliczaniu projektów w ramach Działania 1.2 RPO WSL -...

Wiadomości

2018-03-13

Wystartowała kolejna edycja konkursu RegioStars Awards!

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do konkursu RegioStars Awards 2018 na najlepsze projekty finansowane ze środków unijnych. Komisja Europejska zaprasza do udziału wszystkie regiony zjednoczonej...Sukcesy projektów

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji.

Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: III,
Działanie: 3.2,
Umowa nr: UDA-RPSL.03.02.00-24-0008/16-00

Zobacz projekty na mapie

RPO WSL 2014-2020: 584 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 412 897 195,66 

 

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś