Przejdź do treści głównej

Polecamy

Strefa beneficjenta

2019-02-15

Wyniki oceny merytorycznej uwzględniającej procedurę odwoławczą wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16

Zarząd Województwa Śląskiego dnia 13 lutego br. uchwałą nr 268/18/VI/2019 zatwierdził listy projektów z podziałem na subregiony Województwa Śląskiego wybranych do dofinansowania w ramach...

Szkolenia

2019-02-21

Spotkanie warsztatowe nt: wypełniania i składania wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP

5 marca 2019 r. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatny warsztat nt. wypełniania i składania wniosku o dofinansowanie w ramach 3.2 Innowacje w MŚP RPO WSL 2014-2020

Wiadomości

2018-11-30

Inwestycje i rozwój - seminarium w SPNT

Zapraszamy na seminarium poświęcone finansowaniu nowych inwestycji, które odbędzie się 7 grudnia br. w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym. Podczas spotkania zaprezentujemy Państwu...Sukcesy projektów

Wprowadzenie na rynek nowego typu kominka wentylacyjnego WiroVent Plus kompatybilnego z odpowiednimi akcesoriami zapewniającymi w pełni wydajne przejście zestawu przez połać dachową, aż do kratki wentylacyjnej. Nowa konstrukcja kominka została wzbogacona o odpływ kondensatu, pozwalający na odprowadzenie nadmiaru skroplin na zewnątrz kominka.

Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: III,
Działanie: 3.2,
Umowa nr: UDA-RPSL.03.02.00-24-001A/16-00

Zobacz projekty na mapie

RPO WSL 2014-2020: 775 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 628 260 696,90 zł

telefon POTRZEBUJESZ POMOCY PRACOWNIKÓW WYDZIAŁÓW WYBORU I KONTRAKTACJI, ROZLICZEŃ I KONTROLI? telefon

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś