Przejdź do treści głównej

Polecamy

Strefa beneficjenta

2017-10-18

Wybrano wnioski do dofinansowania z działania 3.2 Innowacje w MŚP

Informujemy, że dnia 17 października 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2114/222/V/2017 zatwierdził listę ocenionych projektów oraz dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach...

Szkolenia

2017-10-23

Spotkanie informacyjne – Konkurs z Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie poświęcone zasadom pozyskiwania wsparcia unijnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 1.2...

Wiadomości

2017-09-15

Zasady dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza na szkolenie: Zasady dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) dla systemów...Sukcesy projektów

Innowacje poprzez wdrożenie rozwiązań wirtualnej rzeczywistości
Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: 1,
Działanie: 2,
Poddziałanie: 3
Umowa numer: UDA-RPSL.01.02.03-00-092/09-00

RPO WSL 2007-2013: 3436 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę  1 052 698 431,65 zł

RPO WSL 2014-2020: 282 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 241 971 626,24

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś