Przejdź do treści głównej

Polecamy

Strefa beneficjenta

2019-08-06

Informacja na temat złożonych wniosków w ramach poddziałania 3.5.3. Internacjonalizacja MŚP (nabór nr RPSL.03.05.03-IP.01-24-019/19) oraz rozpoczęcia ich weryfikacji w zakresie spełnienia formalnych kryteriów wyboru projektów.

Informujemy, iż dnia 31 lipca 2019 roku zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr RPSL.03.05.03-IP.01-24-019/19 dla podziałania 3.5.3. Internacjonalizacja MŚP. Łącznie w ramach...

Szkolenia

2019-08-12

Co nowego w funduszach - spotkanie w Rybniku

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach zapraszają na spotkanie 12 września w Rybniku

Wiadomości

2019-08-16

Bezpłatne szkolenia otwarte na temat ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK)

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju a bezpłatne szkolenia otwarte na temat ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).Sukcesy projektów

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji.

Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: III,
Działanie: 3.2,
Umowa nr: UDA-RPSL.03.02.00-24-0008/16-00

Zobacz projekty na mapie

RPO WSL 2014-2020: 892 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 697 426 585,84 zł

telefon POTRZEBUJESZ POMOCY PRACOWNIKÓW WYDZIAŁÓW WYBORU I KONTRAKTACJI, ROZLICZEŃ I KONTROLI? telefon

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś