Przejdź do treści głównej

Polecamy

Strefa beneficjenta

2018-01-19

Rozpoczęliśmy ocenę wniosków przywróconych w wyniku uwzględnienia protestów w ramach konkursu z działania 3.2 Innowacje w MŚP.

W dniu 18 stycznia br. rozpoczęła się ocena wniosków przywróconych w wyniku uwzględnienia protestów od negatywnej oceny formalnej oraz merytorycznej w ramach konkursu nr...

Szkolenia

2018-01-05

Warsztat: podpisywanie umów o dofinansowanie i rozliczanie projektów - Działanie 1.2 RPO WSL - praca w systemie LSI 2014.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatny warsztat, którego tematyka poświęcona będzie podpisywaniu umów o dofinansowanie i rozliczaniu projektów w ramach Działania 1.2 RPO WSL -...

Wiadomości

2018-01-18

Innowacje nie lubią czekać. Posłuchaj, przeczytaj, zobacz.

Przedsiębiorcy, którzy planują wprowadzić na rynek nowoczesne produkty bądź usługi, mają czas na składanie wniosków w ramach konkursu „Innowacje w MŚP” do 9.02.2018 roku. Zachęcamy do zapoznania...Sukcesy projektów

Wzrost konkurencyjności PREVAC poprzez wytworzenie na skalę światową spektrometru elektronowego ze zintegrowanym działem elektronowym typu CMA w miniaturowej skali.
Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: 1,
Działanie: 2,
Poddziałanie: 3
Umowa numer: UDA-RPSL.01.02.03-00-208/12-00

RPO WSL 2007-2013: 3436 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę  1 052 698 431,65 zł

RPO WSL 2014-2020: 521 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 372 234 160,80

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś