Przejdź do treści głównej

Polecamy

Strefa beneficjenta

2018-06-14

Wyniki naboru wniosków o dofinasowanie po procedurze odwoławczej w ramach działania 3.2 Innowacje w MŚP

Przedstawiamy wyniki naboru konkursu z podziałem na subregiony Województwa Śląskiego, dla działania 3.2 Innowacje w MŚP nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16 uwzględniające procedurę odwoławczą.

Szkolenia

2018-05-18

Warsztat: podpisywanie umów o dofinansowanie, rozliczanie i zachowanie trwałości projektów - Działania wdrażane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

28 maja 2018 r. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatny warsztat nt. podpisywania umów o dofinansowanie, rozliczania i zachowania trwałości projektów - Działania wdrażane przez...

Wiadomości

2018-06-12

Weź udział w panelu ZIELONE ŚLĄSKIE na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2018

ZIELONE ŚLĄSKIE. Inteligentna specjalizacja Województwa Śląskiego Idea inteligentnych specjalizacji oraz Proces Przedsiębiorczego Odkrywania zakłada, że regiony powinny koncentrować swoje...Sukcesy projektów

Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności spółki poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów o podwyższonych cechach jakościowych.

Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: III,
Działanie: 3.2,
Umowa nr: UDA-RPSL.03.02.00-24-00C2/16-00

Zobacz projekty na mapie

RPO WSL 2014-2020: 627 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 468 168 934,73

telefon POTRZEBUJESZ POMOCY PRACOWNIKÓW WYDZIAŁÓW WYBORU I KONTRAKTACJI, ROZLICZEŃ I KONTROLI? telefon

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś