Przejdź do treści głównej

Informacja na temat złożonych wniosków w ramach konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-020/19 - II runda


2019-10-23 15:05

Informujemy, iż 17 października 2019 roku zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-020/19 dla II rundy działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Łącznie w ramach II rundy konkursu zostało przyjętych 78 wniosków, których wartość wydatków wyniosła ogółem ponad 269 mln zł a wartość wnioskowanego dofinansowania ponad 172 mln zł.

W odniesieniu do statusu przedsiębiorstwa dane prezentują się następująco:

 • w ramach I typu projektu „Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej” dla sektora MŚP – złożono 9 wniosków, których wartość całkowita wynosi ponad 25 mln zł, a wartość dofinansowania prawie 10 mln zł;
 • w ramach I typu projektu „Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej” dla dużych przedsiębiorstw – złożono
  1
  wniosek, którego wartość całkowita wynosi ponad 1,2 mln zł,
  a wartość dofinansowania ponad 240 tys.
 • w ramach II typu projektu „Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach” dla sektora MŚP – złożono 64 wnioski, których wartość całkowita wynosi ponad 228 mln zł, a wartość dofinansowania ponad 154 mln zł;
 • w ramach II typu projektu „Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach” dla dużych przedsiębiorstw – złożono
  4
  wnioski, których wartość całkowita wynosi ponad 14 mln zł, a wartość dofinansowania ponad 8 mln zł;

 

Listy złożonych wniosków, podzielone ze względu na typ projektu oraz status przedsiębiorstwa, znajdują się w załącznikach poniżej.

Informujemy, że IOK rozpoczyna weryfikację spełnienia warunków formalnych, występowania oczywistych omyłek i oceny spełnienia kryteriów formalnych wniosków złożonych w ramach przedmiotowego konkursu.

Zgodnie z Regulaminem konkursu RPSL.01.02.00-IP.01-24-020/19 pismo do Wnioskodawcy dotyczące poprawy/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie, zostanie wysłane na adres e-mail wskazany w pkt A.1.1 wniosku. W związku z tym informujemy o konieczności bieżącego monitorowania skrzynki dla adresu e-mail wskazanego w pkt A.1.1 wniosku.

Termin na uzupełnienie/ poprawę wniosku wynosi 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania Wnioskodawcy wezwania.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie należy złożyć w sposób opisany w podrozdziale 2.7 Regulaminu konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-020/19, z wyłączeniem regulacji dotyczącej terminu wskazanego w punkcie 1 rozdziału 2.7.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś