Przejdź do treści głównej

Konkurs „Inwestycje w MŚP” – nabór zakończony


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2020-06-24 14:54

24 czerwca o godz. 12.00 został zamknięty nabór projektów w konkursie „Inwestycje w MŚP”, który był realizowany w ramach wsparcia przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 jako element Śląskiego Pakietu dla Gospodarki. Dofinansowanie przeznaczone było dla mikro (także jednoosobowych działalności gospodarczych), małych i średnich firm z regionu, a jego celem było wsparcie inwestycji, bieżących kosztów prowadzenia działalności i utrzymanie miejsc pracy.

 

Po czterech rundach, 8 tygodniach naboru z wynikiem ponad 2000 złożonych wniosków zakończył się nabór w konkursie „Inwestycje w MŚP, który stanowił III Filar Śląskiego Pakietu dla Gospodarki.

Dofinansowanie ze środków unijnych w takiej formie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem firm z naszego województwa, które zgłaszały potrzebę doinwestowania, modernizacji czy dywersyfikacji produkcji w związku z sytuacją jaka nastąpiła z powodu pandemii. Pomoc obejmowała także bieżącą działalność m.in. pokrycie wydatków dotyczących opłat za czynsz, media czy zobowiązań ratalnych. Jak pokazują statystyki – najwięcej wniosków dotyczyło działań inwestycyjnych, a około 30% projektodawców zakładało skorzystanie także z towarzyszącego wsparcia kosztów bieżących.

III Filar Śląskiego Pakietu dla Gospodarki jest ofertą, którą województwo śląskie wpisuje się w promowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej narzędzie wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej. W marcu, przedsiębiorcy zostali poinformowani o planowanym uruchomieniu konkursu na specjalnych zasadach, uwzględniających wyjątkową sytuację, związaną z kryzysem zdrowia publicznego w branżach szczególnie dotkniętych skutkami pandemii – gastronomia, turystyka, hotelarstwo, przemysł czasu wolnego, handel detaliczny, usługi kosmetyczne, fryzjerskie, rehabilitacyjne. Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup nowych oraz używanych maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, specjalistycznych środków transportu czy przeprowadzenia prac modernizacyjnych, podnoszących jakość świadczonych usług, umożliwiających wprowadzenie na rynek nowych produktów. Poszerzony katalog kosztów, opracowanie nowych reguł, dopuszczających przedsiębiorstwa z sektorów najbardziej dotkniętych skutkami pandemii, notujących wysokie spadki obrotów – wszystkie te elementy zachęcają do skorzystania z uruchomionych funduszy, co odzwierciedla  ilość złożonych wniosków. Warto zaznaczyć, że projekty można było składać także w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania ustalona została na poziomie 800 tys. zł, natomiast nie przewidywano kwoty minimalnej, co oznacza, że przedsiębiorcy mogli dostosować dofinansowanie do swoich potrzeb – w czterech rundach zarejestrowano wnioski  np. na kwoty nieprzekraczające 5 tys. złotych, nie brakło także takich, które wykorzystywały górną granicę przewidzianą do wsparcia. Przyznane dofinansowanie obejmuje aż 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Nabór trwał od 28 kwietnia do 23 czerwca i był realizowany w czterech rundach po 14 dni. Każdej rundzie towarzyszyły webinaria online, dotyczące naboru, objaśniające możliwości dofinansowania i katalog kosztów kwalifikowalnych. Bezpośrednio po zakończeniu każdej rundy, następowała ocena wniosków pod względem formalnym i merytorycznym, co oznacza w praktyce przyspieszenie procedury wyboru projektów do dofinansowania.

Każda runda konkursu z rosnącą ilością składanych wniosków tylko potwierdza, że formy pomocy oferowane sektorowi MŚP trafiły w potrzeby firm z naszego regionu. Mając to na uwadze, dzięki negocjacjom z Komisją Europejską, która przychyliła się do wniosku Zarządu Województwa Śląskiego, pula środków na dotacje dla przedsiębiorców została zwiększona o 148 mln złotych. Oznacza to więcej funduszy na dofinansowanie projektów w ramach konkursu „Inwestycje w MŚP” . Najwięcej złożonych do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości projektów dotyczyło inwestycji w sektorze przetwórstwa przemysłowego, natomiast duża część odpowiada bieżącej sytuacji gospodarczej regionu, ponieważ o dofinansowanie ubiegały się także przedsiębiorstwa związane z  gastronomią, hotelarstwem, turystyką oraz tzw. przemysłem czasu wolnego – rozrywka i kultura. Te sektory, z uwagi na straty spowodowane Covid-19  miały możliwość uzyskania dodatkowych punktów.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś