Przedsiębiorco inwestuj w badania!


Nakłady na działalność badawczą i rozwojową w województwie śląskim sukcesywnie rosną. W 2005 roku wynosiły 438,5 mln zł, tymczasem w 2014 r dwukrotnie więcej – ponad 989 mln złotych. Według danych statystycznych, obejmujących źródła finansowania 36,9% pochodziło z sektora przedsiębiorstw, natomiast zaledwie 4% wyniosły nakłady sektora szkolnictwa wyższego. Dużą rolę w tej tendencji odgrywają fundusze unijne – w obecnej perspektywie Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, odpowiedzialne za dystrybucję środków m.in. na ten cel, dysponuje pulą ponad 176 mln euro na lata 2014-2020. To dobra zachęta, by przedsiębiorstwa oraz instytucje badawcze rozpoczęły współpracę przy tworzeniu zaawansowanych technologicznie produktów i usług.

Firmy będą mogły sięgnąć po pieniądze na realizację przedsięwzięć związanych z tworzeniem bądź rozwojem istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, które służy działalności innowacyjnej bądź na przeprowadzenie prac B+R w przedsiębiorstwach. Pierwszy konkurs z nowego rozdania ogłoszony został w 2016 r i pozwolił wyłonić  56 projektów na łączną kwotę ponad 72 mln zł. Tym razem pieniędzy jest o 140 mln więcej, a wnioski poza mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami mogą składać także duże.

- Wspieramy dwie inicjatywy, dwa typy projektów. Pierwszy dotyczy stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach i jest szansą m.in. na zakup nowych maszyn i urządzeń, służących pracom B+R, aparatury badawczej, niezbędnej do prowadzenia badań, jak również licencji na oprogramowanie. W drugim dofinansowanie przeznaczone jest bezpośrednio na prace B+R w przedsiębiorstwach – tutaj wliczamy koszty wynagrodzeń pracowników, ekspertów zaangażowanych w realizację danego projektu czy użytkowania aparatury i sprzętu – wyjaśnia Bartosz Rozpondek p.o. Dyrektora ŚCP.

Projekty powinny obejmować opis prac B+R, zarówno przemysłowych, jak i eksperymentalno-rozwojowych. Przykłady realizowanych projektów pokazują, jak szerokie może być zastosowanie tego typu wsparcia.

- Przede wszystkim dotyczą inteligentnych specjalizacji naszego regionu, którymi są medycyna, energetyka i ICT. Wszystkie te projekty skupione są na finalnym odbiorcy- każdym użytkowniku, co jest wartością dodaną, bowiem służą poprawie jakości naszego życia – podsumowuje Bartosz Rozpondek.

Szczegóły oraz dokumentacja dostępne są tutaj http://scp-slask.pl/lsi/nabor/202

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś