Przejdź do treści głównej

Jest jeszcze tyle do zbadania…i ponad 107 mln złotych w konkursie ŚCP


2019-07-03 09:17

Pomagamy stworzyć i wyposażyć laboratorium oraz przeprowadzić prace B+R. Nabór wniosków  trwa do 30.09.2019

To już siódmy konkurs tego typu, organizowany przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości,  którego adresatami są przedsiębiorcy z regionu. Szansę poza MŚP mają także duże firmy, działające w naszym województwie. Ze środków w ramach działania 1.2 Badania, rozwój, innowacje w przedsiębiorstwach udało się dofinansować do tej pory już 137 przedsięwzięć. 

Nabór został podzielony na dwie rundy: 31.07-29.08.2019 oraz 29.08-30.09.2019.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Pierwszy typ projektu to tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, służącego ich działalności innowacyjnej. To oznacza, że pieniądze otrzymają firmy, które utworzą, rozbudują lub zmodernizują infrastrukturę do prowadzenia przez nie prac B+R. Drugi typ projektu daje tym razem  szersze możliwości – przedsiębiorcy mogą sfinansować badania przemysłowe i prace eksperymentalno-rozwojowe lub wyłącznie prace eksperymentalno-rozwojowe; dodatkowo będzie można także uzyskać wsparcie na komponent wdrożeniowy – koszty kwalifikowalne, prowadzące do wdrożenia prac B+R. Zasada „od pomysłu do przemysłu”  pojawiła się już w poprzednim naborze.

Dofinansowanie komponentu wdrożeniowego oznacza w praktyce np.  możliwość zakupu nowej linii technologicznej, bądź specjalnego oprogramowania dla skomercjalizowania prototypu, który powstał w wyniku przeprowadzonych badań. Przedsiębiorca może zakupić środki trwałe i wartości niematerialno-prawne, które są niezbędne do wprowadzenia na rynek efektów prac B+R.

Należy podkreślić, że mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo ubiegające się o fundusze musi prowadzić działalność na terenie naszego regionu, a zakupiona w projekcie infrastruktura powinna służyć prowadzeniu badań, zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami województwa śląskiego. Obecnie jest ich pięć:  medycyna, energetyka, technologie informacyjno-komunikacyjne, zielona gospodarka i przemysły wschodzące. Wartość dofinansowania w konkursie wynosi 25%-80% kosztów kwalifikowalnych, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju przeprowadzanych prac. Beneficjent może uzyskać dodatkową premię w wysokości 15% (jednak nie więcej niż do 80% kosztów), jeżeli wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz czy bezpłatnego lub otwartego oprogramowania.  Po raz kolejny można realizować projekt w partnerstwie w formie konsorcjum z jednostką naukową do czego przekonuje się coraz więcej przedsiębiorców.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w obu typach projektów wynosi 20 mln zł, co umożliwi wsparcie przedsięwzięć wymagających większych nakładów finansowych.

- Od kilku edycji obowiązuje również procedura oceny merytorycznej zawierająca panele eksperckie. Ostatnie doświadczenia pokazały, że to była bardzo dobra decyzja. Spotkania z wnioskodawcami dają ekspertom możliwość   zadawania pytań na bieżąco, wiele wątpliwości przedsiębiorcy mogą wyjaśnić od razu, dzięki czemu ostatecznie zyskujemy lepsze projekty, bardziej doprecyzowane  i przeanalizowane pod kątem opłacalności przedsięwzięcia. Przy takiej ocenie zyskują obie strony:  eksperci  szybciej podejmują decyzję, otrzymując od razu odpowiedzi na nurtujące ich pytania, a przedsiębiorcy mają okazję powiedzieć więcej o swoim pomyśle, niż to co konieczne było do napisania we wniosku – wyjaśnia Bartosz Rozpondek, dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć na stronie www.scp-slask.pl w zakładce Konkursy.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś