Przejdź do treści głównej

Zamówienia publiczne — nowe wytyczne Komisji Europejskiej


2018-08-07 15:34

W dniu dzisiejszym Komisja opublikowała nowe wytyczne, których celem jest zapewnienie, aby krajowi i regionalni urzędnicy publiczni zajmujący się sprawami dofinansowania ze środków UE w sposób wydajny i przejrzysty przeprowadzali procedury udzielania zamówień publicznych dla projektów finansowanych przez UE.

„Wspieranie państw członkowskich w przeprowadzaniu rzetelnych procedur udzielania zamówień publicznych na inwestycje UE jest kwestią kluczową dla zabezpieczenia budżetu Unii przed pomyłkami oraz dla maksymalizacji wpływu każdego wydatkowanego euro na dobrobyt obywateli”, powiedziała komisarz do spraw polityki regionalnej Corina Crețu.

Wytyczne dotyczą procesu na wszystkich jego etapach, począwszy od przygotowania i publikacji zaproszeń do składania wniosków po wybór i ocenę ofert oraz realizację umów. Dla każdego etapu wytyczne podają też przykłady dobrych praktyk, przydatne linki i wzory dokumentów oraz wskazówki, w jaki sposób uniknąć błędów. Wytyczne wyjaśniają także, w jaki sposób najlepiej wykorzystać możliwości oferowane przez zmienioną dyrektywę w sprawie zamówień publicznych z 2014 r., tj. uproszczenie procedur formalnych i zwiększenie ilości procedur dostępnych on-line dla ułatwienia małym przedsiębiorstwom uczestnictwa w procesie zamówień publicznych, a także możliwości wprowadzania nowych kryteriów w procesie decyzyjnym dla wybierania przedsiębiorstw o wysokim poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz innowacyjnych i przyjaznych środowisku produktów.

W okresie 2014–2020 z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przekierowanych zostanie ponad 450 miliardów euro do realnej gospodarki UE, z czego połowa środków zostanie zainwestowana w trybie zamówień publicznych. Infografika dotycząca wytycznych oraz dodatkowe informacje o działaniach Komisji na rzecz wspierania państw członkowskich w dążeniu do poprawy zarządzania inwestowaniem środków finansowych UE dostępne są w Internecie.


Linki zewnętrzne
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś