Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 63 informacje ze wszystkich 599 dla tagu: 1.2

Wyniki konkursu z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Informujemy, że dnia 5 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 58/3/VI/2018 zatwierdził listę ocenionych projektów oraz dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18 dla Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

2018-12-06
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Ogłoszenia i wynik, Komunikaty, LSI | tagi: 1.2

Spotkanie warsztatowe nt: wypełniania i składania wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 RPO WSL 2014-2020 oraz procedury przeprowadzania panelu eksperckiego w ramach oceny projektów dla Wspólnego Przedsięwzięcia „Silesia pod błękitnym niebem” realizowanego razem z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

10 grudnia 2018 r. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatny warsztat nt. wypełniania i składania wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 RPO WSL 2014-2020 oraz procedury przeprowadzania panelu eksperckiego w ramach oceny projektów dla Wspólnego Przedsięwzięcia „Silesia pod błękitnym niebem” realizowanego razem z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

2018-11-29
| typ informacji: Wydarzenie | kategorie: Szkolenia | tagi: 1.2, SCP

Spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach - Sosnowiec

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkania informacyjne dla Przedsiębiorców oraz organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę.

Konkurs z Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

dla Wspólnego Przedsięwzięcia „Silesia pod błękitnym niebem” realizowanego razem z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

2018-11-07
| typ informacji: Wydarzenie | kategorie: Szkolenia | tagi: SCP, 1.2, Silesia pod błękitnym niebem

Informacja o wynikach po zakończonej procedurze odwoławczej dla konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2486/295/V/2018r. z dnia 30 października 2018r. zatwierdził listy ocenionych projektów i dokonał wyboru projektów do dofinansowania wniosków podlegających ocenie w wyniku zakończonej procedury odwoławczej.

2018-10-31
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Ogłoszenia i wynik, Komunikaty, LSI | tagi: 1.2, procedura odwoławcza, Ocena

Informacja dla Wnioskodawców aplikujących w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-013/18

Informujemy, że w Regulaminie konkursu wskazano na stronie 59, że szczegółowe informacje dotyczące kwalifikowalności wydatków zostały wskazane w załączniku nr 11 do Wzoru umowy o dofinansowanie stanowiącego załącznik nr 3a/3b/3c/3d do Regulaminu konkursu.

2018-10-31
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków, Polecamy, Komunikaty, Dokumenty | tagi: 1.2, umowa o dofinansowanie

Spotkanie warsztatowe nt: wypełniania i składania wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 RPO WSL 2014-2020 oraz procedury przeprowadzania panelu eksperckiego w ramach oceny projektów.

3 października 2018 r. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatny warsztat nt. wypełniania i składania wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 RPO WSL 2014-2020 oraz procedury przeprowadzania panelu eksperckiego w ramach oceny projektów.

2018-09-20
| typ informacji: Wydarzenie | kategorie: Szkolenia | tagi: 1.2

Od pomysłu do przemysłu – nowy konkurs na prace B+R w przedsiębiorstwach

Zmienione zasady, dające możliwość realizacji przedsięwzięć od przeprowadzenia badań do ich wdrożenia, dwie rundy naboru oraz ponad 128 mln złotych – to najistotniejsze zmiany, jakie Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wprowadziło w najnowszym naborze w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

2018-08-29
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków, Polecamy, Komunikaty, LSI | tagi: 1.2
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś