Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 1 informacje ze wszystkich 571 dla tagu: procedura odwoławcza

Zmiany w procedurze odwoławczej

Informujemy, że w związku ze zmianą zapisów Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 - ustawy wdrożeniowej, postępowanie w zakresie procedury odwoławczej wszczęte od dnia 2 września 2017r. będzie prowadzone zgodnie z zapisami Rozdziału 15 Procedura Odwoławcza ustawy wdrożeniowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.).

2017-10-27
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Komunikaty, Dokumenty | tagi: procedura odwoławcza
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś