FB Pixel Code Przejdź do treści głównej
Informacje związane z Funduszami Unijnymi dla Śląska (FE SL 2021-2027) znajdziesz na funduszeue.scp-slask.pl

Zakończenie perspektywy 2014 – 2020 – Końcowe rozliczanie projektów


2022-11-18 13:43

Szanowni Państwo,

przypominam, że końcową datą kwalifikowalności wydatków dla poszczególnych projektów, jest data ich zakończenia, określona we wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z zapisami rozdziału 6.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, „Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.”

Oznacza to, że tylko wydatki poniesione w końcowej dacie kwalifikowalności wydatków dla danego projektu, określonej we wniosku o dofinansowanie jako data zakończenia realizacji projektu, mogą zostać uznane za kwalifikowalne.

W związku z powyższym należy zintensyfikować działania zmierzające do zakończenia realizacji projektu w terminie określonym dla danego projektu we wniosku o dofinansowanie.

W przypadku, gdy terminem zakończenia realizacji projektu we wniosku o dofinansowanie jest 31 grudnia 2023 r., Beneficjent musi złożyć wniosek o płatność końcową maksymalnie do 25 stycznia 2024, a IP RPO WSL – ŚCP musi go zweryfikować, czyli potwierdzić prawidłowość realizacji projektu, kwalifikowalność wydatków, osiągnięcie zaplanowanych w projekcie celów i rezultatów, zakończyć ewentualną kontrolę na projekcie i zatwierdzić wniosek do wypłaty przed ostatnim terminem płatności wynikającym z harmonogramu płatności BGK, przypadającym na czerwiec 2024 r.

Biorąc pod uwagę powyższe istnieje możliwość, że IP RPO WSL – ŚCP może nie wyrazić zgody na dalsze wydłużenie terminu realizacji projektu, poza termin wynikający z aktualnego wniosku o dofinansowanie projektu, a w przypadku wyrażenia zgody na maksymalny, możliwy termin nie wykraczający poza 31 grudnia 2023 r., Beneficjent będzie ponosił ryzyko ewentualnego braku możliwości potwierdzenia prawidłowej realizacji projektu, kwalifikowalności wydatków w powyższych terminach, co w konsekwencji może spowodować uznanie całości lub części wydatków w projekcie za niekwalifikowalne lub nawet rozwiązanie Umowy o dofinansowanie.

Przypominam również, że w toku weryfikacji wniosku o płatność, IP RPO WSL – ŚCP może wezwać Beneficjenta do dostarczenia dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów – również od podmiotów trzecich (np. wykonawców, dostawców), co może wiązać się z wydłużeniem terminu weryfikacji wniosku o płatność.    

Proszę zatem o uwzględnienie powyższych informacji przy realizacji projektu i jego rozliczeniu.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś