Przejdź do treści głównej

Kolejny termin przesyłania harmonogramów WNP


2017-06-30 14:57

Informujemy, że od 3 do 17 lipca br. będzie trwał kolejny okres wypełniania i przesyłania do IP RPO WSL harmonogramów składania wniosków o płatność przez Beneficjentów RPO WSL 2014-2020. Harmonogramy należy zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego pod adresem https://lsi.slaskie.pl.

Harmonogramy składania wniosków o płatność złożone w wymienionym terminie jak i następnych będą dla IP podstawą do planowania wypłaty środków dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WSL 2014-2020. IP RPO WSL apeluje o rzetelną analizę realizowanych przez Państwa projektów w ujęciu długoterminowym, uwzględniającą wynikłe bądź możliwe do przewidzenia na obecnym etapie zmiany w terminie realizacji projektów, przekładające się na przesunięcia czasowe płatności.

Obowiązek przesłania dokumentu dotyczy Beneficjentów od momentu wybrania do dofinansowania do złożenia wniosku o płatność końcową, u których nastąpiła konieczność aktualizacji harmonogramów składania wniosków o płatność.

Aktualna instrukcja dostępna na stronie http://scp-slask.pl/.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś