Przejdź do treści głównej

Wniosek o płatność pośrednią sposobem na szybszą wypłatę dofinansowania


2017-10-17 15:04

Szanowni Państwo

Zachęcamy do składania wniosków o płatność pośrednią. Przyczyni się to m.in. do szybszego rozliczenia realizacji projektu, a co za tym idzie szybszego otrzymania przez Państwa wypłaty dofinansowania, a także do wcześniejszej weryfikacji poprawności przeprowadzonych już postępowań o udzielenie zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że wniosek o płatność pośrednią można składać po zawarciu Umowy o dofinansowanie, nie częściej niż raz na trzy miesiące licząc od dnia zawarcia Umowy o dofinansowanie. Należy również pamiętać, że brak uruchomienia, wpisu do ewidencji środków trwałych i rozpoczęcia amortyzacji uniemożliwia rozliczenie zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś