FB Pixel Code Przejdź do treści głównej
Informacje związane z Funduszami Unijnymi dla Śląska (FE SL 2021-2027) znajdziesz na funduszeue.scp-slask.pl

Dokumenty FE SL 2021-2027


Uchwały Komitetu Monitorującego przyjęte podczas 1 posiedzenia KM – 28 marca 2023 r.

  • Uchwała nr 36 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, typy projektów:
    • Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej;
    • Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.
  • Uchwała nr 37 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 1.10 Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP.
  • Uchwała nr 38 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 10.3 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji:
    • typ projektu Makroinwestycje w MŚP.
  • Uchwała nr 39 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 10.4 Wsparcie dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji.


Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

przyjęty Uchwałą nr nr 475/408/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 2023 r.
Czytaj wiecej...


Rozporządzenia dla polityki spójności na lata 2021-2027

W artykule możesz przeczytać między innymi o pakiecie rozporządzeń polityki spójności na lata 2021-27 (30 czerwca 2021 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowany został pakiet 5 rozporządzeń polityki spójności na lata 2021-2027), projektach rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2021-27 (Pakiet projektów rozporządzeń dot. polityki spójności na okres perspektywy finansowej 2021-2027 został opublikowany przez Komisję Europejską 29 maja 2018 r.), informacjach poglądowych nt. poszczególnych projektów rozporządzeń oraz stanowisku Rządu RP do projektów rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2021-27(Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) przeprowadziło konsultacje ww. projektów aktów prawnych z resortami współpracującymi oraz partnerami społeczno-gospodarczymi. Większość otrzymanych uwag resortów zostało uwzględnionych, przy czym partnerzy społeczno-gospodarczy nie zgłosili żadnych postulatów).

Czytaj więcej...


Program FE SL 2021-2027

W związku z wydaniem 5 grudnia 2022 r. Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej nr C(2022)9041 Zarząd Województwa Śląskiego podjął 15 grudnia 2022 r. uchwałę nr 2267/382/VI/2022 przyjmującą program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś