Przejdź do treści głównej

Polecamy

Strefa beneficjenta

2018-09-17

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu z Działania 1.2.

13 września 2018 r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18 dla działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Szkolenia

2018-09-20

Spotkanie warsztatowe nt: wypełniania i składania wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 RPO WSL 2014-2020 oraz procedury przeprowadzania panelu eksperckiego w ramach oceny projektów.

3 października 2018 r. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatny warsztat nt. wypełniania i składania wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 RPO WSL 2014-2020 oraz...

Wiadomości

2018-09-17

Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020

Tematyka szkolenia: standard edukacyjny, standard szkoleniowy, standard informacyjno-promocyjny, standard architektoniczny, standard transportowy...Sukcesy projektów

Wdrożenie innowacyjnej formy zabiegu implementacji przeszczepów biologicznych metodą suchej artroskopii.

Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: III,
Działanie: 3.2,
Umowa nr: UDA-RPSL.03.02.00-24-04AG/15-00

Zobacz projekty na mapie

RPO WSL 2014-2020: 655 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 495 475 424,96 

telefon POTRZEBUJESZ POMOCY PRACOWNIKÓW WYDZIAŁÓW WYBORU I KONTRAKTACJI, ROZLICZEŃ I KONTROLI? telefon

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś