Polecamy

Strefa beneficjenta


Duże zainteresowanie konkursem z działania 3.2 Innowacje w MŚP

Informujemy, że 28 lutego 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr  RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16  dla działania 3.2 Innowacje w MŚP.

Szkolenia


Spotkanie informacyjne LPI w Bielsku Białej dotyczące wsparcia z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców

Spotkanie informacyjne w Bielsku Białej dotyczące wsparcia z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców

Wiadomości


Ponad 400 mln złotych dla przedsiębiorców. W tym roku najwięcej środków otrzymają firmy inwestujące w prace badawczo-rozwojowe

Wsparcie innowacji, prac badawczo-rozwojowych, doradztwa w zakresie wdrażania zaawansowanych technologicznie rozwiązań, to główne cele, które mają szansę na dofinansowanie w tym roku w ramach...Sukcesy projektów

Budowa nowoczesnej wypożyczalni sprzętu zimowego wraz z serwisem i przechowalnią sprzętu przy Kolei Linowej Czantoria w Ustroniu celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu.
Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: 3,
Działanie: 2,
Poddziałanie: 1
Umowa numer: UDA-RPSL.03.02.01-00-028/10-00

RPO WSL 2007-2013: 3436 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę  1 052 698 431,65 zł

RPO WSL 2014-2020: 186 podpisane umowy dofinansowane na kwotę 158 406 642,72