Polecamy

Strefa beneficjenta


Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Informujemy, że 19 kwietnia 2017 r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu nr  RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16  dla Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w...

Szkolenia


Spotkania warsztatowe nt: pracy w Lokalnym Systemie Informatycznym od etapu rejestracji użytkownika aż po złożenie wniosku w ramach Działania 1.2 RPO WSL

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty nt. pracy w Lokalnym Systemie Informatycznym od etapu rejestracji użytkownika aż po złożenie wniosku w ramach Działania 1.2 RPO WSL

Wiadomości


Ponad 400 mln złotych dla przedsiębiorców. W tym roku najwięcej środków otrzymają firmy inwestujące w prace badawczo-rozwojowe

Wsparcie innowacji, prac badawczo-rozwojowych, doradztwa w zakresie wdrażania zaawansowanych technologicznie rozwiązań, to główne cele, które mają szansę na dofinansowanie w tym roku w ramach...Sukcesy projektów

Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa o nowy specjalistyczny sklep muzyczny  oraz wprowadzenie nowej usługi serwisowej.
Projekt wykonany w ramach
Priorytetu: 1,
Działanie: 2,
Poddziałanie: 1
Umowa numer: UDA-RPSL.01.02.01-00-444/08-00

RPO WSL 2007-2013: 3436 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę  1 052 698 431,65 zł

RPO WSL 2014-2020: 190 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 158 728 268,30