FB Pixel Code Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 223 wiadomości z wszystkich 223 dla zadanych warunków:

Informacja dla wnioskodawców konkursu „Inwestycje w MŚP” dla turystyki

Ocena spełnienia formalnych kryteriów wyboru projektów wniosków złożonych w ramach naboru nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, iż pisma w sprawie uzupełnienia/poprawy wniosków w zakresie formalnych kryteriów wyboru projektów będą wysyłane do Wnioskodawców począwszy od drugiej połowy sierpnia br. Na obecnym etapie weryfikacja dotyczy spełnienia warunków formalnych oraz oceny projektów, które nie spełniają formalnych kryteriów wyboru projektów.

2021-06-02
| kategorie: Nabory wniosków, Ogłoszenia i wynik

Praca w Wydziale Rozliczeń

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości szuka pracowników. 
Mamy 3 miejsca pracy w Wydziale Rozliczeń. Do 7 czerwca czekamy na aplikacje.
 

 

2021-05-31

Warsztat Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 i Regionalny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 r. (grupy lokalnych przedstawicieli samorządów gospodarczych, cechów rzemiosł)

Zachęcamy do uczestnictwa w warsztatach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 i Regionalny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 r. Spotkanie dedykowane jest grupom lokalnych przedstawicieli samorządów gospodarczych i cechów rzemiosł. Konsultacje online odbędą się 27 maja w godz. 11.00-14.00.

 

2021-05-25

Nabór w konkursie dla branży związanych z turystyką i gastronomią został zamknięty

20 maja zakończyliśmy nabór „Inwestycje w MŚP”, włączony do Śląskiego Pakietu dla Turystyki. Podniesienie konkurencyjności poprzez inwestycje pozwalające utrzymać i rozwinąć działalność, dotacje na przedsięwzięcia przyczyniające się do rozszerzenia oferowanych usług to główne zadania do wdrożenia w ramach tego naboru. Alokacja przeznaczona na ten cel wynosi 76 mln złotych.

2021-05-21

Wydłużenie naboru „Inwestycje w MŚP”

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, iż z tytułu dysfunkcji w działaniu serwerów odpowiedzialnych za publikację dokumentacji konkursowej  termin naboru  RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21 (wsparcie dla branży turystycznej) został wydłużony o dwa dni czyli do 20 maja 2021 do godz. 12.00.

2021-05-17

Ważna informacja dotycząca konkursu „Inwestycje w MŚP”

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przypomina, iż we wtorek 18.05.2021 o godz. 12:00:00 kończy się nabór wniosków dla konkursu RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21 (Śląski Pakiet dla Turystyki). Wnioski złożone po tej godzinie będą pozostawione bez rozpatrzenia. W dniach 17 i 18 maja pracownicy Punktu Kontaktowego pełnią dyżur pod numerami telefonów (32) 74 39 171, (32) 74 39 177 oraz dodatkowo (32) 74 39 213.

2021-05-14

Przypominamy o właściwym wyborze numeru konkursu w LSI

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości prowadzi obecnie nabór w dwóch konkursach: w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach oraz w ramach działania 3.2 Inwestycje w MŚP. Prosimy o zwracanie uwagi przy wypełnianiu wniosku w systemie LSI na numer  naboru: dla działania 1.2 RPSL.01.02.00-IP.01-24-027/21, dla działania 3.2 RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21.

2021-05-05

Rusza konkurs dla firm związanych z turystyką i gastronomią

Podniesienie konkurencyjności poprzez inwestycje pozwalające utrzymać i rozwinąć działalność, dotacje na przedsięwzięcia przyczyniające się do rozszerzenia oferowanych usług to główne zadania do wdrożenia w ramach naboru włączonego do Śląskiego Pakietu dla Turystyki.

2021-04-09
| kategorie: Nabory wniosków

Pierwsza wersja regionalnego programu na lata 2021-2027

Zarząd Województwa przyjął wstępny projekt dokumentu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”, określający główne obszary i szczegółowe kierunki działań na rzecz rozwoju województwa w nowej perspektywie unijnego finansowania. Nowy program regionalny podobnie jak obecne RPO WSL 2014-2020 będzie nadzorowany przez Zarząd Województwa Śląskiego.

2021-04-01

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy,
spędzonych w rodzinnej atmosferze,
życzy
Dyrekcja Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
wraz z Pracownikami

2021-04-01

Komunikat

W związku z działaniami podejmowanymi na terenie kraju celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 przypominamy, że zgodnie z przyjętymi wytycznymi kontakt z pracownikami Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy do opiekunów projektów podawane są w każdym piśmie). Pracownicy wydziałów Wyboru, Rozliczeń, Kontroli oraz Autokontroli i Postępowań Administracyjnych dostępni są również podczas dyżurów telefonicznych w godzinach 10.00-13.00, pod wskazanymi w pismach numerami telefonów.

2021-03-25

Ponad 40 mln złotych na dofinansowanie projektów badawczych

Wicemarszałek Wojciech Kałuża i dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, Krzysztof Spyra wręczyli umowy na realizację projektów przedstawicielom przedsiębiorstw, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania w konkursie „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”. Wydarzenie odbyło się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

2021-02-14
| kategorie: Konferencje, Promocja

Duże wsparcie dla branży turystycznej

Województwo Śląskie ponownie pomoże gminom – a co za tym idzie również przedsiębiorcom - dla których źródłem utrzymania jest turystyka. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości będzie odpowiedzialne za realizację konkursu dla firm działających w tym obszarze.  

2021-01-27

Jak bez problemów rozliczyć projekt?

Twój wniosek znalazł się na liście wybranych do dofinansowania? Podpisałeś umowę, zacząłeś realizować projekt? Pora na kolejny ważny krok, kluczowy dla wszystkich przedsiębiorców, starających się o dotację – przedstawienie dokumentów potwierdzających zrealizowanie zaplanowanych zadań, co pozwoli uzyskać refundację wydatków związanych z zakupem maszyn, oprogramowania czy zmodernizowania produkcji.

2021-01-25
| kategorie: Polecamy | tagi: Wnioski o płatność, Dobre rady

Informacja dotycząca procesu oceny IV rundy naboru Inwestycje w MŚP

W odpowiedzi na kierowane zapytania informujemy, iż ocena merytoryczna projektów złożonych w IV rundzie konkursu została wstępnie zakończona. Każdy z 1221 wniosków został oceniony przez 2 ekspertów. Obecnie trwają prace Komisji Oceny Projektów (przewidziane w Regulaminie konkursu oraz Regulaminie Pracy Komisji Oceny Projektów), które polegają m.in. na weryfikacji kart oceny spełnienia kryteriów merytorycznych oraz sprawdzeniu czy nie zachodzą w ocenach znaczne rozbieżności, co może zaważyć na przyznaniu Państwu dofinansowania. Prace te trwają dłużej niż zwykle ze względu na ogromną liczbę złożonych wniosków w IV rundzie. Dokładamy wszelkich starań, by ocena wniosków została dokonana z należytą starannością. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2021 r.

2020-12-29
| kategorie: Nabory wniosków, Ogłoszenia i wynik
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś