FB Pixel Code Przejdź do treści głównej
Informacje związane z Funduszami Unijnymi dla Śląska (FE SL 2021-2027) znajdziesz na funduszeue.scp-slask.pl

Aktualności FE SL 2021-2027


Zmiany w harmonogramie naboru wniosków

W związku z planowaną aktualizacją Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027, która wpływa na warunki ujęte w pakiecie aplikacyjnym dla naborów organizowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, nabór dla działania 10.3 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji, typ projektu Makroinwestycje w MŚP nie zostanie ogłoszony w terminie zaplanowanym w Harmonogramie naboru wniosków tj. 16 maja 2023 r.

Po uwzględnieniu planowanego terminu przyjęcia zaktualizowanego SZOP FE SL 2021-2027, dokonuje się zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia naboru na 22.05.2023 – 04.07.2023.

Ze względu na charakter projektu planowanego do realizacji w ramach działania 1.10 Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP wydłuża się również termin zakończenia naboru, zaplanowanego w Harmonogramie naboru wniosków, na 20 lipca 2023 r.


Powołanie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

15 lutego 2023 r. Zarząd Województwa Śląskiego powołał pierwszy skład Komitetu Monitorującego (KM) program regionalny na lata 2021-2027.

Skład Komitetu

W skład Komitetu Monitorującego wchodzą przedstawiciele:

  • strony rządowej,
  • strony samorządowej,
  • świata nauki
  • oraz partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe).

W pracach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć także przedstawiciele innych instytucji, w tym europejskich, oraz osoby zaproszone przez przewodniczącego KM.

Czytaj więcej ...


Nabór ekspertów do programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Instytucja Zarządzająca ogłasza nabór ekspertów do programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Nabór rozpoczyna się 20 stycznia 2023 r. i prowadzony jest w trybie ciągłym.
Oznacza to, że do momentu zamieszczenia na stronie programu komunikatu o jego zakończeniu, będzie można stale aplikować o wpis do Wykazu ekspertów FE SL 2021-2027 (dalej: wykaz).

Czytaj więcej ...


Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś