FB Pixel Code Przejdź do treści głównej
Informacje związane z Funduszami Unijnymi dla Śląska (FE SL 2021-2027) znajdziesz na funduszeue.scp-slask.pl

Standard cyfrowy – rekomendacja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju


Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) przypomina, że podmioty publiczne[1] zobowiązane do stosowania rozszerzonego standardu dostępności WCAG 2.1 w obecnych i przyszłych projektach.
Jednocześnie MIiR zaleca stosowanie tego standardu wszystkim beneficjentom Funduszy Europejskich.

Wytyczne a ustawa o dostępności

Zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej (Dz.U. 2019 poz. 848), która weszła w życie 23 maja br., minimalny standard dostępności cyfrowej stanowi WCAG 2.1.

Natomiast „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” jako obowiązujący standard wskazują WCAG 2.0 na poziomie AA.

Powyższe standardy nie są ze sobą sprzeczne, jednak standard WCAG 2.1 rozszerza wymagania zawarte w wytycznych.

Standard WCAG 2.1

Aktualizacja standardu WCAG 2.1 powstała przede wszystkim z myślą o trzech grupach użytkowników:

  • osobach słabowidzących,
  • osobach z problemami poznawczymi,
  • użytkownikach urządzeń mobilnych.

Aktualizacja uwzględniła nowe technologie asystujące i nowoczesne sposoby na interakcję użytkownika z urządzeniem i interfejsem. Standard WCAG 2.1 (w porównaniu do wersji 2.0) został rozszerzony o 1 nową wytyczną oraz 17 kryteriów sukcesu.

Najważniejsze zmiany:

  • wytyczna 3.5 uwzględnia nowe sposoby wprowadzania danych w interakcji użytkownika z interfejsem, zwłaszcza dotykowym (np. za pomocą wirtualnej klawiatury Braille’a i pisma ręcznego); jest odpowiedzią na potrzeby osób mających problemy z koordynacją dotyku, wykonywaniem skomplikowanych gestów itp.;
  • obowiązek tworzenia tekstu dla osób słabowidzących z uwzględnieniem poprawnego zawijania i powiększania tekstu oraz odpowiedniego kontrastu grafiki;
  • formularze dla osób z problemami poznawczymi poprawiają wprowadzane dane, o ile jest to tylko możliwe;
  • dostosowanie urządzeń mobilnych – obsługa interfejsu zarówno w układzie poziomym, jak i pionowym; obowiązek opcjonalnego wyłączania dodatkowych czujników, aby np. osobie ze spastycznościami nie uruchamiała się funkcja wymagająca potrząsania; wskazówki dla osób tworzących interfejsy, aby pamiętali o użytkownikach mających mniejszą sprawność manualną.Opracowanie na podstawie stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r.

[1] Wskazane w art. 5 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Źródło: rpo.slaskie.pl

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś