FB Pixel Code Przejdź do treści głównej
Informacje związane z Funduszami Unijnymi dla Śląska (FE SL 2021-2027) znajdziesz na funduszeue.scp-slask.pl

Projekt "Plan Działań na rok 2023"


Śląskie Centrum Przedsiębiorczości realizuje projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu
Plan Działań na rok 2023 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - ŚCP.

Nazwa beneficjenta
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Działanie
Oś Priorytetowa: XIII. Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Działanie: 13.1. Pomoc Techniczna.

Finanse
Wartość projektu: 10 946 260,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 9 304 321,00 zł

Cel projektu
Celem projektu jest wsparcie instytucji; wsparcie zarządzania i wdrażania; informacja i promocja.

Zadania

  • Wsparcie instytucji poprzez zapewnienie odpowiedniego systemu wynagradzania pracowników realizujących RPO WSL 2014-2020, a także zapewnienie rozwoju i doskonalenia pracowników poprzez wszelkie formy dokształcania m.in. szkolenia, kursy, studia, języki, seminaria, warsztaty. Finansowanie wydatków administracyjnych i organizacyjnych związanych z realizacją Programu.
  • Wsparcie zarządzania i wdrażania poprzez zapewnienie finansowania usług zleconych w ramach zadań IP m.in. w zakresie analiz, ekspertyz, ocen. Wsparcie procesu wyboru projektów oraz opinii - w tym wsparcia eksperckiego na potrzeby realizacji RPO WSL 2014-2020.
  • Działania IP poświęcone prezentacji nowej perspektywy Fundusze dla Śląskiego na lata 2021-2027 oraz działania promujące efekty i korzyści RPO WSL na lata 2014-2020 w tym m.in.: promowanie efektów Programu i prezentowanie dobrych praktyk poprzez organizację warsztatów, szkoleń; udział w wydarzeniach skierowanych do MŚP zarówno stacjonarnie jak i w formie webinariów online; wydawanie poradnika dla beneficjentów w wersji elektronicznej (dot. nowej jak i kończącej się perspektywy),przygotowanie oraz dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych w szczególności dotyczących promocji dobrych praktyk wraz z wszelkimi kosztami niezbędnymi do kompleksowego przeprowadzenia ww. działań. Prowadzenie, obsługa, organizacja imprez, działań IP przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych narzędzi, w tym wszystkich rodzajów mediów z uwzględnieniem mediów specjalistycznych, mediów społecznościowych (facebook) oraz platform do komunikacji online. Działania związane z prezentacją nowej perspektywy w tym m.in. działania edukacyjne, promocja dobrych praktyk, porady dla realizujących projekt, prezentacja opinii ekspertów.

Kto skorzysta na realizacji projektu?

Głównymi grupami docelowymi prowadzonych działań są:

  • beneficjenci i potencjalni beneficjenci,
  • uczestnicy projektów,
  • uczelnie wyższe,
  • instytuty naukowe,
  • ogół mieszkańców województwa śląskiego.

belka logotypów EFS

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś