Przejdź do treści głównej

Przypomnienie ważnej informacji przy kończącym się naborze wniosków dla działania 1.2 - Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16.


2016-08-30 08:30

Przypominamy,
iż zgodnie z regulaminem konkursu, wniosek o dofinansowanie wypełniony w Lokalnym Systemie Informatycznym należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej (w formacie PDF utworzonym za pomocą LSI) do 30 sierpnia 2016 r. do godziny 12:00. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia!Jako faktyczny termin złożenia uznawana jest data i godzina złożenia wniosku do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości za pośrednictwem platform elektronicznych:
• Platformy e-Usług Publicznych FINN 8 SQL PeUP SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl
lub
• Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl z wykorzystaniem pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś